Sarv Leuciscus erythrophthalmus

Allmänt
Sarven är väldigt lik mörten och förväxlas lätt. Mörten har dock röda ögon och sarv har gulaktiga ögon med ett rött inslag. Sarven fångas oftas för att användas som betesfisk vid mete efter gädda eller gös.
Fiskesätt
Sarven fångas oftast vid mete. Den tar ofta små insekter liggande på vattenytan vilket gör att flugfiske med torrfluga är ett annat sätt att fiska sarv