Priser

Fiskekorten är uppdelad på följande kategorier:

  1. Årskort  300 kr Hjälmsjön
  2. Årskort 300 kr Pinnån
  3. Årskort 400 kr Hjälmsjön och Pinnån
  4. Dagskort 50 kr Hjälmsjön
  5. Dagskort 50 kr Pinnån

Barn och ungdom under 15 år fiskar gratis
Fiskekorten 1, 3, och 4 gäller även för fiske i Abborrasjön och Prästsjön.