Fiske med handredskap såsom mete, spinn och flugfiske är tillåtet.
Fiske med fasta redskap såsom nät, ryssjor och liknande är inte tillåtet.
Uppfångad öring släpps tillbaks.
Endast ett fiskande redskap åt gången.
Minimimått: Gös 45 cm, gädda 50 cm.
Ålen är fredad.

GPS
WGS84: N 56° 16.5313', E 13° 17.7154'
Decimal: 56.2755, 13.2953

Allemansrätt & Allemansvett
Vi måste vara varsamma med naturen och visa hänsyn mot andra människor och djur. INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA
Det är huvudregeln i allemansrätten.

Respektera Hemfriden
Att gå över annans mark är tillåtet om du inte skadar gröda eller liknande.
Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt.

Eldning
Det är förbjudet att göra upp eld på annan plats än
 iordningsställda grillplatser.
Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Ta med skräpet
Att städa efter sig är en självklarhet.

Fiske
Att få fiska i fiskevårdsområdet ingår inte i allamansrätten. Respektera de regler som finns för fiskevårdsområdet. Lämna aldrig linor och krokar i naturen, de kan skada människor och djur.

Håll hunden i koppel
Att hunden får följa med i naturen är naturligt. Men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog eller mark.