Gös Lucioperca Lucioperca

Allmänt
Gösen är en omtyckt matfisk. Det vita köttet och de relativt små benen gör den till god fisk på matbordet. Gösen är inte någon större kämpe när man får den på kroken. Jämfört med ett hugg av en gädda så märker man ganska snart när det är gös på kroken p.g.a. dessa relativt passiva beteende. Gösen är en fisk som helst jagar på natten och ögonen är anpassade för detta jaktsätt.
Fiskesätt
Vanligaste fiskesättet är spinnfiske och trolling under försommaren då den är lättast att komma i kontakt med. Vobbler i olika storlekar är användbara för gösfiske. Rödvita vobbler är en bra färgkombination som man bör ha med i dragasken när man är ute efter gös.