Ål Anguilla anguilla

Allmänt
Ål förekommer i mindre omfattning i sjön. Eftersom det finns mer än tre vandringshinder i Pinnån räknat från havet är det tillåtet att fiska ål enligt länsstyrelsen.
Vi har dock tagit fasta på den allmänna opinionen om att förbjuda fiske efter ål eftersom ålen är utrotningshotad. Detta ålförbud gäller på alla fiskevatten som fiskekorten avser.