Tack för att du köpt fiskekort till vårt område. Vi önskar att få in fångstrapporter från de som fiskar i våra vatten, oavsett om du får fiske eller inte. Som tack för din rapport så är deltar du i en utlottning av ett årskort för Hjälmsjön inkl. Pinnån . Vinnare dras i samband med vårt årsmöte efterföljande år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Hjälmsjön Pinnåns FVOF


Använd gärna kontaktformuläret till vänster och rapportera in ditt fångstresultat. Ta med art, vikt och längd på fisken/fiskarna.

Har du möjlighet att skicka in en bild på fisken/fiskarna så tar vi gärna emot detta. Vi vill få in fiskebilder som vi kan publicera på hemsidan.

Vill du komma i kontakt med oss så använd samma formulär.