Hjälmsjön

Hjälmsjön ligger nära samhället i Örkelljunga. Sjön avvattnas via Pinnän som rinner i en dalgång vilken bildats i en svaghetszon i berggrunden.