Karp Cyprinus carpio

Allmänt
Karpen odlades förr för att det är en god matfisk. Precis som julgrisen, kalkonen är självklara maträtter vid julbordet är karpen det för vissa kulturer. Karpen odlades i dammar och förmodligen har förekomsten av karp i insjöar rymt från dessa dammar.
Fiskesätt
Karpen är ingen fisk som bara nappar på metkroken. Karpmetaren får ofta lägga ner väldigt mycket tid på att mäska upp metplatser i förväg för att sedan meta med samma bete på denna plats. Ett gott tålamod är en förutsättning för att lyckas med karpmetet.