Bäcköring Salmo trutta fario

Allmänt
Bäcköringen trivs bäst i rinnande vatten. Större exemplar förekommer också i sjöar.
Bäcköring i bäckar och mindre åar blir oftast inte så stora eftersom tillgången till föda är begränsad. Bäcköring är en annan benämning på ungdomsstadier av havsöring och insjööring.
Fångstsätt
Bäcköringen fångas på fluga eller spinnfiske med mindre skeddrag.
Fångad öring släpps tillbaks.