Abborre Perca fluviatilis

Allmänt
Abboren är god matfisk. Det är ofta den vanligaste fisken som man får då man metar med mask. Storleken på abborren varierar och vanligast förekommande är små abborrar (sk. tusenbröder) vilket är ett stadium som är vanligt förekommande när antalet är för stort i förhållande till tillgången av föda. Tusenbrödrastadiet kan vara av övergående natur under tid och när antalet minskar ökar storleken på abborren.
Fiskesätt
Mete eller spinnfiske med spinnare är det lättaste sättet att få abborrar. Pimpelfiske på vintern på isen är också ett trevligt sätt att komma i kontakt med denna fisk. När man får större exemplar på pilken är det ofta knepigt att få upp fisken genom isen eftersom pilken tenderar till att fastna i början på hålet genom isen och då är risken stor att man tappar fisken.